Privacy verklaring

Jessica van Oorschot vindt jouw privacy belangrijk.

Bij Jessica van Oorschot vinden wij het belangrijk om op zorgvuldige wijze met je persoonsgegevens om te gaan, zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Onze privacyverklaring geeft jou duidelijkheid over de verwerking van je persoonlijke gegevens, hoe wij hier mee omgaan, welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Deze privacyverklaring informeert je ook hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Wij vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en in deze privacyverklaring hebben wij alles voor je op een rij gezet.

Deze privacyverklaring van Jessica van Oorschot heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van onze relaties, bezoekers van onze website, gebruikers van onze webshop, leveranciers en sollicitanten.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is verantwoordelijk de eenmanszaak Jessica van Oorschot. (Hierna Jessica van Oorschot ”, “ons” of “wij” te noemen) is gevestigd aan de Wilhelminastraat 37A, 4818SB Breda.

Wanneer verzamelen en verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Jessica van Oorschot verwerkt persoonsgegevens van jou, als relatie, indien je gebruik maakt van onze producten en diensten, een account aanvraagt op onze webshop, onze website bezoekt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Daarnaast verwerken wij gegevens van leveranciers en sollicitanten.

Relaties/ gebruiker webshop

Als relatie/ gebruiker van de webshop van De Jessica van Oorschot , vind je hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam contactperso(o)n(en);
• Aanhef;
• (Zakelijke) Adresgegevens (bezoek-, aflever-, post en factuuradres) en land;
• (Zakelijk) (mobiele) Telefoonnummer;
• (Zakelijk) E-mailadres;
• Bankrekeningnummer;
• KvK nummer;
• BTW nummer;
• Relatienummer;
• Betalingen (wettelijke verplichting i.v.m. administratie)
• Bestelhistorie;
• Status van je bestellingen;
• Notities/ aantekeningen van bezoeken en/of gesprekken;
• Logingegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord (alleen bij de eerste registratie op onze webshop);
• Kopie paspoort, alleen noodzakelijk bij het boeken van buitenlandse Educatieve reizen.

Bezoek website

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij persoonsgegevens over het websitebezoek. Deze gegevens betreffen de naam van jouw internetdienstverlener, IP adres, hoe vaak je onze website bezoekt en welke pagina’s je aanklikt. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze cookieverklaring op onze website/ webshop en naar het, in deze privacyverklaring opgenomen, punt Cookies.

Een vraag stellen

Wanneer je contact opneemt met onze Customer Service, verwerken wij jouw gegevens
voor het afhandelen van je vraag of opmerking of het opnemen van contact voor het maken van een afspraak. Deze gegevens omvatten jouw voor- en achternaam, (zakelijk) adres, (zakelijk) telefoonnummer en/of (zakelijk) e-mailadres. Wij kunnen ook een relatienummer of bankrekeningnummer vragen, waaruit wij de hiervoor genoemde informatie kunnen afleiden. Jouw vraag of opmerking kunnen wij registreren in een administratief systeem
en/ of klantenservice-databank (CRM-systeem).

Als je communiceert via sociale media accounts

Jessica van Oorschot maakt gebruik van sociale media accounts. Wanner je met ons communiceert via Facebook, Instagram, YouTube en WhatsApp (bijvoorbeeld wanneer je een opmerking plaatst, media upload, een persoonlijke boodschap stuurt of fan van ons wordt door op de “Like” knop te klikken), ontvangen wij persoonlijke informatie over je. Dit zijn persoonsgegevens zoals je (gebruikers-)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht. Wij gebruiken de ontvangen gegevens om zo goed mogelijk op jou te reageren en je van dienst te zijn. 

Leveranciers

Jessica van Oorschot verwerkt ook persoonsgegevens van onze leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en diensten en voor de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens die wij hiervoor verwerken zijn voor- en achternaam, aanhef van onze contactperso(o)nen, (zakelijk) (mobiel) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, (post- en factuur-) adres, bankrekeningnummer, KvK nummer en BTW nummer. 

Sollicitanten

Als je bij Jessica van Oorschot solliciteert, dan worden de door jou verstrekte persoonsgegevens verwerkt. Wij hebben bepaalde gegevens van je nodig om je sollicitatie in behandeling te nemen en registreren de verstrekte informatie om te kunnen beoordelen of jouw profiel bij een vacante functie én Jessica van Oorschot past. Het gaat om de door jou verstrekte gegevens zoals voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, BSN-nummer, telefoonnummer, CV, motivatiebrief, andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid zoals referenties, getuigschriften, nationaliteit en overige gegevens die jij ons verstrekt.

Wij geven je de gelegenheid om een foto of een video mee te sturen, omdat wij graag zien met wie we persoonlijk contact hebben. Een foto en/ of video is een speciaal persoonsgegeven die Jessica van Oorschot in het kader van de AVG wetgeving niet zomaar van je mag vragen. Je bent daarom niet verplicht om je foto en/ of video met Jessica van Oorschot te delen. Vind je dit geen probleem, dan ben je natuurlijk vrij om een foto/ video met je sollicitatie mee te sturen.

Bovengenoemde gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Jessica van Oorschot gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens? 

Jessica van Oorschot wil je graag goed van dienst zijn zodat je gebruik kunt maken van onze producten en diensten.

De hierboven genoemde persoonsgegevens die wij verzamelen van relaties/ gebruikers van de webshop/ bezoekers website/communicatie via Customer Service en sociale media accounts, gebruiken wij om:

De hierboven vermelde persoonsgegevens van leveranciers en sollicitanten worden door Jessica van Oorschot gebruikt om:
• Een overeenkomst uit te voeren;
• Je sollicitatie te kunnen verwerken (zowel van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature).

Welke wettelijke grondslag hebben wij daarvoor?

Jessica van Oorschot verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende wettelijke grondslagen:
• uitvoering van een overeenkomst of het op jouw verzoek treffen van maatregelen ter voorbereiding of totstandkoming van een overeenkomst.
• wettelijke verplichting; in voorkomend geval verwerkt Jessica van Oorschot persoonsgegevens als wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Bijvoorbeeld het bewaren van administratiegegevens als factuur-, betaal- en bestelgegevens voor de belastingdienst;
• toestemming – voor sommige verwerkingen vragen wij jouw toestemming.

Als je deze toestemming hebt verleend, dan kun je deze te allen tijde ook weer intrekken (op dezelfde wijze of door een e-mail te sturen naar info@jessicavanoorschot.nl).

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens als relatie/ gebruiker van de webshop van De Jessica van Oorschot , niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Voor persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden, houdt Jessica van Oorschot zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Persoonsgegevens van onze leveranciers worden bewaard zo lang Jessica van Oorschot een overeenkomst heeft of zo lang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en samenwerkingspartner en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Jouw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand (4 weken) na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze gegevens langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

Delen wij jouw gegevens?

Jessica van Oorschot deelt jouw persoonsgegevens met derden. Wij zullen deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden, dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen.

Wij maken gebruik van derde partijen die ons ondersteunen bij het leveren van producten en diensten aan jou. Om die reden worden jouw persoonsgegevens met deze derde partijen gedeeld. Uiteraard maken wij met deze partijen afspraken over de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Zo werken wij samen met ICT dienstverleners die onze systemen onderhouden of hostingdiensten leveren. Ook gebruiken wij diensten van derde partijen voor het in opslag houden, verzendklaar maken en leveren van onze producten zoals onze logistieke- en bezorgpartners. Daarnaast maakt Jessica van Oorschot gebruik van administratieve systemen en een klantenservice databanksysteem (CRM). Betaalpartners schakelen wij in voor de betaling van de geleverde producten en diensten.

Verder maken wij gebruik van diensten van derde partijen die wij inschakelen voor het versturen van digitale nieuwsbrieven. Op Jessica van Oorschot website/ webshop staan sociale media buttons opgenomen zoals Facebook en Instagram. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten, jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de privacyverklaring van deze bedrijven.

Als je precies wil weten welke derde partijen wij allemaal inschakelen, kun je een verzoek daartoe sturen per e-mail naar info@jessicavanoorschot.nl. Aangezien Jessica van Oorschot samenwerkt met diverse derde partijen, heeft Jessica van Oorschot ervoor gekozen niet al deze bedrijven specifiek te benoemen in deze privacyverklaring.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om misbruik, verlies, diefstal of onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Binnen Jessica van Oorschot kunnen persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die de gegevens nodig hebben voor hun werk. Anderen kunnen jouw persoonsgegevens niet verwerken. Daarnaast hebben onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht.

Welke rechten heb jij?

Als je een eigen account hebt in onze webshop, dan heb je de mogelijkheid om een groot deel van de over jou verwerkte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Dit kun je op een moment doen dat het jou het beste uitkomt.

Heb je geen account en/ of wil je inzicht in alle persoonsgegevens die Jessica van Oorschot van je verwerkt, dan kun je hiervoor een verzoek indienen bij onze Customer Service via e-mail info@jessicavanoorschot.nl.

Verder kun je Jessica van Oorschot vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen of om minder gegevens te laten verwerken of te verwijderen. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jessica van Oorschot. Ook kun je aan Jessica van Oorschot vragen de persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt in een computerbestand te laten zetten en aan jou of –op jouw verzoek- aan een andere partij door te sturen. Ook heb je de mogelijkheid om jouw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken.

Om een beroep te doen op één van de voorgaande rechten, kun je een e-mail sturen aan info@jessicavanoorschot.nl. Het gebruik van een bij ons bekend e-mailadres is nodig met vermelding van volledige voor- en achternaam om een verzoek in te kunnen dienen. Jessica van Oorschot reageert hier dan zo snel mogelijk op.

Cookies

Jessica van Oorschot gebruikt functionele cookies voor een goede werking van de website en webshop. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website/ webshop, wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om de website/ webshop goed te laten functioneren,
zoals het onthouden van je login gegevens en de inhoud van je winkelmandje en om jou met een nieuw bezoek op onze website te herkennen. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Verder maken wij gebruik van analytische cookies op onze website/ webshop. Deze cookies gebruiken wij om te analyseren hoe vaak bijvoorbeeld onze website wordt bezocht en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Op basis van deze informatie proberen we de website voor jou zo gebruiksvriendelijk te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

Sociale media cookies worden door de sociale media websites zelf geplaatst. Op onze website/ webshop tonen wij foto’s, video’s en andere informatie die je via een button kunt liken en delen via sociale netwerken. Wanneer je op onze website/ webshop een sociale media button aanklikt, wordt er een sociale media cookie geplaatst door bedrijven als Facebook, Instagram of YouTube. Hierdoor kunnen zij jou herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Voor de cookies die de sociale media bedrijven plaatsen en de gegevens die zij verzamelen, verwijzen wij je naar de privacyverklaring van deze bedrijven.

Wanneer je voor het eerst onze website/ webshop bezoekt, vragen wij je om toestemming voor het gebruik van de hierboven vermelde cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Waar kun je terecht met vragen of klachten over jouw privacy?

Mocht je een vraag of een klacht hebben over de manier waarop wij met de verwerking van jouw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij je om hierover contact met ons op te nemen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@ jessicavanoorschot.nl of te bellen naar
+31 640794537 Wij doen onze uiterste best om je vraag of klacht zo goed mogelijk op te lossen.

Kom je er met ons niet uit, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn: Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag.

Kan Jessica van Oorschot deze verklaring wijzigingen?

Ja, deze privacyverklaring kunnen wij van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als de wetgeving wijzigt, dan passen wij de privacyverklaring daarop aan. De meest actuele versie van onze privacyverklaring vind je terug op onze website en webshop.

Wij hebben onze privacyverklaring voor het laatst gewijzigd op 26-03-2020

Jessica van Oorschot  – Cookieverklaring

Jessica van Oorschot uiterlijke verzorging maakt gebruik van functionele cookies voor een goede werking van de website en webshop. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website/ webshop wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om de website/ webshop goed te laten functioneren, zoals het onthouden van je login gegevens en de inhoud van je winkelmandje en om jou met een nieuw bezoek op onze website te herkennen. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Verder maken wij gebruik van analytische cookies op onze website/ webshop. Deze cookies gebruiken wij om te analyseren hoe vaak bijvoorbeeld onze website wordt bezocht en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Op basis van deze informatie proberen we de website voor jou zo gebruiksvriendelijk te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. 

Sociale media cookies worden door de sociale media websites zelf geplaatst. Op onze website/ webshop tonen wij foto’s, video’s en andere informatie die je via een button kunt liken en delen via sociale netwerken. Wanneer je op onze website/ webshop een sociale media button aanklikt, wordt er een sociale media cookie geplaatst door bedrijven als Facebook, Instagram of YouTube. Hierdoor kunnen zij jou herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Voor de cookies die de sociale media bedrijven plaatsen en de gegevens die zij verzamelen, verwijzen wij je naar de privacyverklaring van deze bedrijven.

Wanneer je voor het eerst onze website/ webshop bezoekt, vragen wij je om toestemming voor het gebruik van de hierboven vermelde cookies. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Wij zullen deze informatie af en toe moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website/ webshop of de regels rondom cookies wijzigen. Wij mogen de inhoud van de cookieverklaring en de cookies die hierin zijn opgenomen, dan wijzigen. Als er wijzigingen worden aangebracht in deze verklaring, dan kun je aan de datum onderaan de verklaring zien, wanneer dit voor het laatst heeft plaatsgevonden.

Als wij cookies, waarvoor je toestemming hebt gegeven, voor andere doeleinden willen gaan gebruiken, dan zullen wij jou daar toestemming voor vragen. Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met onze Customer Service of stuur een e-mail naar info@ jessicavanoorschot.nl

Datum laatste wijziging: 26-03-2020